Eva Šoltýsová

Eva Šoltýsová

Ahojte nepočujúci. Moje meno je Šoltysová. Pracujem ako tlmočníčka v organizácii TASPO. Určite chcete vedieť, aký je môj pracovný čas. Pracujem každý pondelok až piatok 8 hodín, niekedy aj v sobotu a v nedeľu, ale je potrebné si to vopred dohodnúť.