Tlmočnícka služba

Ako si môžete objednať tlmočnícku službu? Vy ktorí bývate v Trnavskom kraji, či už nepočujúci, nedoslýchaví, jednoducho všetci tí, ktorí používate posunkový jazyk, a potrebujete tlmočníka, môžete si túto službu u nás objednať. Základnou pdmienkou je na občianskom preukaze bydlisko v Trnavskom kraji, ale čo je nová informácia, aj tí, čo bývajú napr.v Bratislavskom kraji, alebo v Košiciach, no potrebujú vybavovať tu  v Trnavskom kraji, napr.  lekára, alebo pri riešení rodinných záležitostí, dedičstva, alebo pracujú v Trnave, či Dunajskej Strede, jednoducho vrámci Trnavského kraja, je možné, aby si objednali tlmočnícku službu. Takže pre obe tieto alternatívy môžete využiť tlmočnícku službu, ale nemôžete priamo kontaktovať hneď tlmočníka, najskôr musíte urobiť 2 základné kroky.

1.krok je skontaktovať sa so mnou osobne ako s riaditeľom TASPO, ja Vám odovzdám najskôr tlačivo, s ktorým pôjdete za Vašim lekárom, stačí ísť za obvodným lekárom, ten musí potvrdiť na tlačive, že ste nepočúci, alebo nedoslýchavý, a potrebujete tlmočníka posunkového jazyka.

Po tomto kroku prídete opäť za mnou s potvrdením od lekára, a druhým krokom je, že spíšeme zmluvu o poskytovaní tlmočníckej služby medzi nami, čo bude znamenať, že táto zmluva Vám zaručí Vaše právo na poskytovanie tlmočníckej služby, že máte právo si ju objednávať a že služba je bezplatná. Toto všetko Vám zaručí zmluva, práve preto, aby sa nestalo, že tlmočník bude v budúcnosti od Vás požadovať platbu za službu tlmočenia. Toto všetko zmluva obsahuje, aj že máte právo na bezplatné tlmočenie. Zároveň sa podpíše zmluva o ochrane osobných údajov, ktorá zaručí, že zamestnanci sú povinný mlčať  o údajoch, s ktorými prichádzajú do styku, ako je rodné číslo a podobne.

Potom potvrdenie od lekára spolu s Vašou podpísanou žiadosťou odovzdáme na VÚC (Vyšší územný celok), kde vyznačia pečiatkou dátum prijatia žiadosti. Od tohto dátumu môžete využívať tlmočnícku službu.

Počet hodín tlmočníckej sužby nie je obmedzený na 1 kalendárny rok, službu môžete využívať počas ďalších niekoľko rokov. Tiež nie je stanovený na počet hodín na mesiac, nie je tiež určený limit, znamená to, že si službu môžete objednávať napríklad na zajtra, na budúci týždeň, 2 krát, na 2 hodiny, 3 hodiny, ľubovoľne, podľa Vašej potreby. Samozrejme tlmočníci medzi sebou konzultujú a na základe objednávky a harmonogramu podľa toho, ktorý tlmočník je voľný, práve ten Vám  ide tlmočiť. Snažia sa poskytnúť službu najlepšie ako sa dá, napríklad na úrade, v práci, rôzne iné záležitosti. Toto je teda  prvý krok. S Vašimi otákami ako presne postupovať, sa prosím obráťte priamo na mňa a spolu ich prediskutujeme.