O TASPO

Teraz budem hovoriť o organizácii TASPO, je to skratka a celý názov je Trnavská organizácia sluchovo postihnutých, je to občianske združenie. Doteraz sme boli všetci zvyknutí na kluby, zväzy, to sú ale organizácie založené na báze dobrovoľnícva. Organizácia TASPO sa ale zameriava na poskytovanie služieb a zamestnáva zamestnancov, ktorí pracujú pre nepočujúcich v tom zmysle, že ak potrebuje nepočujúci službu, tak ju TASPO prostredníctvom svojich zamestnancov zabezpečí.  To znamená, že je to ich práca a nefungujú na základe toho, či má práve tlmočník voľný čas a pod. Zamestnanci sú k dispozícii a podľa svojho harmonogramu zistia, kto je voľný a zabezpečia službu, akú nepočujúci potrebuje. TASPO sa momentálne venuje Tlmočníckej službe. Túto si nepočujúci môžu objednať pri rôznych situáciách, či už v práci, na úrade, pri vybavovaní v domácnosti, pri komunikácii s ľuďmi, v škole, jednoducho tam, kde je problém vo vzájomnej komunikácii. Zavolajú si tlmočníka a je ľahšia komunikácia, alebo pri konferencii, na prednáške, kedy nerozumejú, a majú plnohodnotné informácie.

TASPO poskytuje takúto službu tlmočenia tlmočníkmi. V súčasnosti zatiaľ máme 4 zamestnaných tlmočníkov a týchto si môžete objednať na tlmočenie. Akým spôsobom? O tom budeme ďalej hovoriť a vysvetlím presný postup. Ako prvé je potrebné, čo som už vysvetlil, splniť administratívne záležitosti  - teda žiadosť, a potom máte možnosť využívať tlmočníka. Preto je potrebné urobiť tento prvý krok a potom už máte možnosť plynule využívať službu. Ale upozorňujem, že služba naplno funguje pre Trnavský kraj. I keď zákon hovorí o všetkých 8 krajoch, kde môže byť takáto služba zabezpečená podobnou organizáciou ako je naša.  Potom by určite aj v týchto ostatných krajoch fungovala služba tak ako v Trnavskom kraji. Teda naša organizácia sa zameriava len na Trnavský kraj.

All Riaditeľ Tlmočníci

Mgr. Jaroslav Cehlárik

Riaditeľ TASPO

Eva Šoltýsová

Tlmočníčka
Ahojte nepočujúci. Moje meno je Šoltysová. Pracujem ako tlmočníčka v organizácii TASPO. Určite chcete vedieť, aký je môj pracovný čas. Pracujem každý pondelok až piatok 8 hodín, niekedy aj v sobotu a v nedeľu, ale je potrebné si to vopred dohodnúť.

Mgr. Stanislav Morávek

Tlmočník
Moje meno je Morávek. Pracujem tu v organizácii TASPO ako tlmočník posunkového jazyka. Môj pracovný úväzok za týždeň je spolu 30 hodín. Teraz vysvetlím na príklade ako pracujem. Pondelok pracujem 10 hodín, utorok 10 hodín, stredu 10 hodín, potom štvrtok a piatok 0 hodín. Potom ďalší týždeň môže…

ANDRAŠČÍKOVÁ MICHAELA

Tlmočníčka

ING. BOLDIŠ MAREK

Tlmočník

MGR. ČERNÁKOVÁ GABRIELA

Tlmočníčka

RIGOVÁ VIERA

Tlmočníčka

BC. SOVÁK MAROŠ

Tlmočník

MGR. ZNAMENÁKOVÁ IVETA

Tlmočníčka

MGR. ZÚDOROVÁ KATARÍNA

Tlmočníčka