DESATORO ONLINE TLMOČENIA

DESATORO ONLINE TLMOČENIA /základné pravidlá používania služby:

  1. je potrebné splniť podmienky na využívanie TLMOČNÍCKEJ SLUŽBY a ONLINE TLMOČENIA – sú rovnaké, hore vymenované (žiadosť, potvrdenie od lekára...)
  2. Vďaka moderným technológiám, zariadeniam s kamerou (počítač, notebook, tablet, mobil) a internetu, nepočujúci môže z akéhokoľvek miesta požiadať o tlmočenie, na úrade, u lekára a pod.
  3. Online tlmočenie je zabezpečené počas dvoch pracovných dní a to v utorok a štvrtok od 8:00 hod do 16:00 hod.
  4. Pre využívanie online tlmočenia je potrebné mať počítač, notebook, tablet alebo mobil s kamerou, pripojenie na internet a nainštalovaný program Skype Skype účet na TASPO online tlmočenie je online.taspo
  5. Online tlmočník je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach, ktoré boli predmetom tlmočenia
  6. Nepočujúci, ktorí sa prihlásia na Skype a žiadajú o tlmočenie sa najprv ohlásia písomne(chatom) napr. otázkou „môžem“; v prípade práve prebiehajúceho iného tlmočenia prosíme rešpektovať poradie, ktoré im určí online tlmočník a napíše im to do správy
  7. Prednosť majú len urgentné prípady ako volanie o pomoc (polícia, rýchla zdravotná pomoc, hasiči). V takomto prípade to ihneď písomne oznámte tlmočníkovi správou napr. „súrne lekár“, a pod. Tlmočník zruší práve prebiehajúce tlmočenie a bude sa venovať urgentnému prípadu.
  8. Na začiatku každého online tlmočenia sa Nepočujúci predstaví svojim menom a priezviskom kvôli kontrole a potrebnej evidencii pre Trnavský samosprávny kraj
  9. Tlmočník aj Nepočujúci sú počas tlmočenia oblečení tak, že nemajú odhalené ramená (majú tričko a nie tielko), nejedia, nefajčia a plne sa venujú potrebnej komunikácii
  10. Kto ešte vôbec nevyužíval tlmočnícku službu, a teraz ju chce využiť, prosím obráťte sa na riaditeľa TASPO, ktorý Vám pomôže všetko vysvetliť a vybaviť v súvislosti so žiadosťou, potvrdením, a keď toto všetko splníte, budete môcť využívať tlmočnícku službu.